Finanční plán

family

 

Co Vám finanční plán přinese?

30Zhodnotíte volné peníze

30 Vytvoříte si finanční rezervu pro splnění svých plánů

30Zajistíte ochranu svých budoucích příjmů a majetku

 

30Získáte vhodný úvěr na pořízení bytu nebo jiné nemovitosti

30Obdržíte individuální a komplexní poradenský servis

30Snížíte si úrok u svých stávajících úvěrů

 

šipka

CHCI VYZKOUŠET ZDARMA

 

 

Seznámení s finančním plánem

30Finanční plán je souhrn odborných doporučení:

 

 

  1. Kolik peněz a jak byste měli investovat
  2. V jakém případě a kolik byste si měli půjčit
  3. Jak byste se měli pojistit
  4. Kolik peněz celkově ušetříte díky optimalizaci

 

30finančním plánem si splníte všechny své finanční cíle bez ohledu na různé životní situace, které vás potkají.

30Finanční plán vám sestaví finanční poradci GoldenFin na míru podle vašich potřeb.

šipka

 

 

 

 

 

Sestavení finančního plánu probíhá v několika krocích

  • První schůzka:

1.   popíšete poradci, jaké máte vy, případně vaše rodina životní přání a cíle

2.   společně proberete, jaké finanční nástroje pro naplnění těchto přání a cílů aktuálně používáte (investice, půjčky, pojištění)

3.   projdete detailně všechny finanční produkty (smlouvy), které máte sjednané

 

  • Druhá schůzka:

1.   poradce vám předloží přehledný a srozumitelný finanční plán

2.   plán obsahuje vyváženou kombinaci finančních nástrojů (půjčky, pojištění, investice), pomocí kterých budou vaše přání a cíle plněny

3.   poradce zodpoví všechny vaše dotazy

 

  • Třetí schůzka:

1.    společně podniknete dohodnuté kroky (podpis konkrétních smluv)

 

  • Čtvrtá, výroční schůzka:

1.   společně zhodnotíte, zda je finanční plán správně nastaven,

2.   poradce upraví plán podle vašich aktuálních potřeb

 

  • Dlouhodobý servis:

1.   poradce bude v případě vašeho zájmu finanční plán průběžně aktualizovat

2.   o vaše finance se bude starat i v nadcházejících letech

 

CHCI VYZKOUŠET ZDARMA